ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  • %d días día
  • %H horas hora
  • %M min min
  • %S seg seg segundos segundo

ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Υψηλή προστασία, βελτιωμένο κράτημα σε γάντια ποδηλασίας που αναπνέουν σχεδιασμένα αποκλειστικά από τη Siroko.