Cover 158 man

Polkupyörän geometria: perusteet

Geometria ei välttämättä ole ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen pyörää valitessa, mutta se on kuitenkin yksi tärkeimmistä tekijöistä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota – vaikuttaahan se pyörän reagoivuuteen, käyttömukavuuteen ja käsiteltävyyteen. Emäputken kulma, vaakaputken pituus, keskiön korkeus, reach ja stack… Kaikilla näillä tekijöillä on vaikutusta siihen, kuinka kehonpaino jakaantuu satulassa istuttaessa, kuinka hyvin pyörä reagoi mutkissa, miten se säilyttää tasapainonsa nopeassa vauhdissa sekä kuinka mukavaa ja sujuvaa sillä on ajaa. Tutustutaanpa niihin kaikkiin yksityiskohtaisemmin:

Emäputken kulma

image 2

Jos haluat saada selville tämän arvon, mittaa kaltevuus emäputkesta, siis siitä, joka yhdistää ohjaustangon haarukkaan. Mitä loivempi tämä kulma on, sitä nopeampi ja kevyempi pyörä on etuosastaan, mutta myös sitä epävakaampi ja epämukavampi sitä on ajaa. Loivempi kulma sopii täydellisesti teknisiin maastoihin ja kilpailuihin. Puolestaan mitä terävämpi kulma on, sitä vakaampi pyöräkin on ja sitä mukavampi se on ajaa. Se ei kuitenkaan ole yhtä ketterä ja herkästi reagoiva. Kapea kulma on ideaali valinta huomattavasti rennompaan pyöräilyyn.

Maantiepyörissä on yleensä noin 70–73º:n kulma, mikä mahdollistaa sen, että pyöräilijä voi saada paremman otteen ohjaustangosta, kiihdyttää helposti ja pyöräillä nousuosuuksia sulavasti. Puolestaan downhill-maastopyörissä eli alamäkipyörissä on noin 63º:n kulmat takaamaan vakauden laskuosuuksilla ja teknisillä reiteillä, jotta vältytään ohjaustangon yli kaatumisilta.

Emäputken pituus

image 10

Edellä mainitun emäputken pituus vaikuttaa merkittävästi stack-korkeuteen, jota käymme läpi myöhemmin. Pidemmästä emäputkesta seuraa korkeammalla sijaitseva ohjaustanko, ja sen seurauksena rennompi ajoasento. Tämä on melkoisen merkittävä ominaisuus endurance-maantiepyörissä. Aika-ajopyörissä taas on huomattavasti lyhyemmät putket aerodynamiikan parantamiseksi.

Emäputken pituutta ei voida lyhentää, mutta sitä voidaan kasvattaa lisäämällä spacereita (välirenkaita) haarukkaputkeen. Tätä ei suositella, mutta se on mahdollista tehdä, jos putkea ei ole aikaisemmin lyhennetty.

Jättö ja haarukan poikkeama

image 5

Näiden kahden termin mitoilla on korrelaatio:

Jättö (tunnetaan myös nimellä trail) on etäisyys ohjausakselin sekä sen pisteen välillä, jossa etukiekko koskettaa maata. Tämän etäisyyden määrittää emäputken kulma ja pituus.

Haarukan poikkeama (tunnetaan myös nimellä haarukan offset) puolestaan on etäisyys etukiekon keskiosan ja ohjausakselin välillä. Sitä voidaan käyttää joko vähentämään tai lisäämään jättöä ilman, että ohjausakselin kulmaan täytyy tehdä minkäänlaisia muutoksia. Sitä voidaan myös käyttää säätämään akselivälin (molempien kiekkojen akselien välistä) etäisyyttä. Suurempi poikkeama tarkoittaa pienempää jättöä ja toisin päin.

Molemmat näistä mitoista vaikuttavat pyörän reagointiin sekä sen käsiteltävyyteen. Suurempi jättö merkitsee vakaampaa pyörää suurissa nopeuksissa, mutta vaikeampaa hallittavuutta hitaammin ajettaessa. Puolestaan pienempi jättö merkitsee ketterämpää pyörää ja helpompaa etuosan hallittavuutta, mutta se voi tehdä siitä myös epävakaamman suurissa nopeuksissa.

Vaakaputken pituus

image 4

Tätä pituutta määrittää etäisyys emäputken ja satulaputken välissä. Tämän etäisyyden voi ymmärtää kahdella tavalla. Ensimmäinen on todellinen vaakaputki, mikä viittaa itse vaakaputken pituuteen. Toinen on effektiivisen vaakaputken pituus, mikä on vaakasuora linja, joka kulkee emäputken päästä satulaputken päähän. Ensimmäistä mittaa käytettiin enemmän ennen kallellaan olevien vaakaputkien saapumista markkinoille. Nykyisin toista versiota käytetään laajemmalti.

Yleisesti ottaen pyörä, jolla on lyhempi vaakaputki, on ketterämpi ja helpommin hallittavissa, ja pyörä, jolla on pidempi vaakaputki, on vakaampi ja mukavampi pitkillä matkoilla.

Reach

image 3

Reach-pituus on vaakasuuntainen pituus keskiön keskikohdasta (pystysuorana linjana) emäputken päähän. Tämä mitta vaikuttaa satulan ja ohjaustangon väliseen etäisyyteen ja tämän seurauksena pyöräilijän ajoasentoon. Yleisesti ottaen pidempi reach-mitta tarkoittaa kurottuneempaa tai matalampaa ajoasentoa, kun taas lyhyempi reach merkitsee suorempaa ja jämäkämpää ajoasentoa.

Stack

Stack-korkeus viittaa pyörän rungon korkeuteen, ja se mitataan keskiön keskikohdasta emäputken päähän. Tämä on rungon todellinen korkeus. Suurempi stack-mitta tarkoittaa pystysuorempaa ajoasentoa, kun taas lyhyempi stack tarkoittaa huomattavasti aerodynaamisempaa asentoa.

image 9

Kuten olemme aiemmin emäputken pituudesta puhuessamme maininneet, voidaan stack-mittaa pidentää käyttämällä spacereita haarukkaputkessa. Sitä voidaan myös lyhentää pudottamalla ohjainkannatinta.

Satulaputken kulma

image 8

Tämä kulma mittaa kaltevuutta satulaputkesta maahan. Loivempi kulma johtaa näppärään ja tehokkaaseen polkemiseen sekä eteenpäin suuntautuneempaan ajoasentoon, mikä on erityisen tehokas huomattavilla nousuosuuksilla. Sitä vastoin terävämpi kulma työntää pyöräilijän ajoasentoa taaksepäin, mikä on ideaali ajomukavuuden kannalta pidemmillä matkoilla. Lisäksi se takaa vakauden ja hallinnan laskuosuuksilla.

Akseliväli

image 7

Tämä viittaa etu- ja takakiekkojen akseleiden väliseen etäisyyteen. Se vaikuttaa enimmäkseen pyörän vakauteen ja käsiteltävyyteen. Lyhyempi etäisyys johtaa näppärämpään ja helpommin hallittavaan pyörään, mutta on vaarassa tehdä pyörästä epävakaan suuremmissa ajonopeuksissa. Suurempi akselien välinen etäisyys takaa paremman ajomukavuuden ja vakauden, mikä voi olla eduksi nopeudelle ja paremmalle hallinnalle epätasaisilla reiteillä, tosin se voi myös tehdä pyörästä vaikeammin hallittavan.

Takahaarukan alaputken pituus

Tämä pituus viittaa etäisyyteen takakiekon akselin ja keskiön keskiosan välillä. Lyhyempi takahaarukan alaputki takaa paremman polkemistehokkuuden, sillä se johtaa parempaan energiansiirtoon. Lisäksi takakiekon pito paranee, sillä siihen kohdistuu enemmän painoa. Kaikki tämä tekee pyörästä paremmin reagoivan, ja parantaa kiihtymistä tehden siitä ketterämmän ja helpommin hallittavan sekä nousuosuuksilla että tasaisella maalla.


Toisaalta pidempi takahaarukan alaputki takaa enemmän vakautta ja hallintaa laskuosuuksilla, sekä paremman tärinänvaimennuksen, mikä puolestaan johtaa parempaan ajomukavuuteen.

Keskiön korkeus

Tämä mitta on etäisyys keskiöakselin keskiosasta maahan. Tämä vaikuttaa pääosin pyörän vakauteen sekä siihen, kuinka hyvin se reagoi mutkissa ja kuinka helppo sillä on vältellä esteitä. Lisäksi se on tärkeässä osassa määrittämässä sitä, mihin pyöräilijän painopiste sijoittuu ja kuinka tehokasta polkeminen on.

image 6

Pienempi korkeus mahdollistaa vakaamman asennon erityisesti mutkissa. Suurempi korkeus puolestaan tekee pyörästä vähemmän vakaan.

Tästä kaikesta voimme päätellä, että geometria on äärimmäisen tärkeässä osassa pyörän hallintaa ja sitä, kuinka se reagoi liikkeisiin. Olemme tässä kuvailleet peruskonsepteja, joista kaikentyyppiset pyörät koostuvat, mutta kannattaa pitää mielessä, että eri tyyppisistä pyöräilyn alalajeista löytyy erilaisista rakenteista koostuvia ja erilaisia geometrioita omaavia pyöriä. Maantiepyöräilyssä jotkin pyörät luodaan kilpailemista varten, kun taas toiset rennomman tyyppiseen pyöräilyyn. Maastopyöräilyn saralla jotkin pyörät on erityisesti suunniteltu alamäkiajoa varten, kun taas toiset, kuten trail-pyörät, ovat monipuolisempia.

Tämä mielessä pitäen, täytyy sinun ensimmäisenä kysyä itseltäsi, mihin kaikkeen aiot käyttää pyörääsi, minkä tyyppisissä maastoissa suunnittelet ajavasi sekä mitkä ovat omat henkilökohtaiset mieltymyksesi. Jos olet yhä epävarma, tai et tiedä mitä haluat tai tarvitset, pyydä ammattilaisapua ja käy koeajamassa malleja testataksesi ja selvittääksesi mitä haluat. Pyörän koon valinnassa kiinnitä erityistä huomiota stack- ja reach-mittoihin. Muut pyörän geometrian mitoista tulevat vasta toisena, kun valitset pyörää, joka sopii tarpeisiisi ja mieltymyksiisi.

Yleisesti ottaen pyörän geometrian tulisi olla tarpeeksi tasapainossa taatakseen hyvän yhdistelmän vakautta ja helppoa hallittavuutta ja ajomukavuutta, kuitenkin ottaen huomioon sen, että joissakin pyöräilyn alalajeista tarvitaan tietynlaista geometriaa. Onkin käytännössä mahdotonta löytää täydellistä pyörää, joka sopii kaikkiin maastoihin ja olosuhteisiin.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaaditut kentät on merkitty *

Suositellut artikkelit