ΑΔΙΑΒΡΟΧA ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  • %d días día
  • %H horas hora
  • %M min min
  • %S seg seg segundos segundo

ΑΔΙΑΒΡΟΧA ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Να έχετε πάντα στην τσέπη σας το ελαφρύ μπουφάν της Siroko για να κάνετε πεντάλ ακόμα & αν αρχίσει να βρέχει.