ΑΝΔΡΙΚΑ ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

Ο μόνος εξοπλισμός που μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πιο απαιτητικών ποδηλατών.